ATATÜRK'ÜMÜZ HER YERDE..

Bizlere, devlet olarak bağımsızlık, millet olarak egemenlik, fert olarak hak ve hürriyetleri temin eden; ardında şanlı bir destan, genç bir cumhuriyet, dik duruşlu yürekli yurttaşlar bırakan Aziz Atatürk'ümüzü okulumuzun her tarafında anlatmaya çalıştık. Onun izinde, ona yaraşır nesiller yetiştirmek gayemiz. Bu amaçla koridorlarımızın her köşesini Atatürk görselleri ve sözleriyle donattık.