Beden Dili ve İngilizce Hikâye Anlatımı

Beden dilinin söylemlere farklı anlamlar kattığı gerçeğinden hareketle okulumuzda hikâye anlatımı ile beden dilini bir arada kullanarak öğrencilerin odaklanmalarına yardımcı olmayı, eğlenceli atmosfer yaratmayı, tüm öğrencileri derse katmayı ve İngilizce cümleleri vücut hareketleri ile eşleştirerek hikâyenin içselleştirilmesini sağlamaktayız. Tüm 1. sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin vücut dili ile verdiği hatırlatmalarla tüm hikâyeyi başarıyla anlatarak bu uygulamanın güzel bir örneğini sabah töreninde sergilediler.