ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİMİZ SUNUM YAPTI

Bilim, teknoloji, eğitim ve iş hayatında meydana gelen gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlamak, eğitim metot ve teknikleri geliştirmek, geleceğin mimarları öğrencilerimize daha kaliteli ve çağdaş hizmetler sunmak amacıyla, ortaokul öğretmenlerimiz seminer döneminde eğitici sunumlar yaptı. 4 gün süren hizmetiçi eğitim programında; Türkçe Öğretmenimiz Tuncay Coşkun, “İletişim” konulu sunumunda, veli- öğretmen- öğrenci iletişiminin daha kaliteli ve etkili olabilmesi için uygulanabilecek yöntemlerden bahsederken, her kapıyı açabilecek bir anahtarın olduğunu, önemli olan doğru anahtarı seçmek gerektiğini vurguladı.


Sosyal Bilgiler Öğretmenimiz Cevahir Duman ise, “WEB 2 Araçları” konulu sunumunda, çağımızın vazgeçilmez bir parçası olan teknolojinin amaca uygun kullanıldığında eğitim hayatımıza sağlayacağı katkılardan, bilgiye ulaşmadaki kolaylığından ve derslerin WEB 2 araçlarıyla desteklenmesinin, öğrenci motivasyonunu ve başarısını artırdığından bahsetti.


Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğretmenimiz Aslı Köseler, “Farklılaştırılmış Öğretim” konulu sunumunda, geleneksel öğretim yöntemlerinin çağımız çocuklarının beklentilerini tam anlamıyla karşılamadığını, öğrenci öğrenme stillerine göre farklı yöntem ve tekniklerle derslerin planlanmasının önemli olduğunu belirtti.


Matematik Öğretmenimiz Gülnur Karslıgil Ergin “Duygusal Zeka” konulu sunumunda, psikolojik sağlığımızı korumak ve daha kaliteli ilişkiler kurup sürdürebilmek için, duygusal farkındalık, sosyal beceri, duygu yönetimi, empati ve problem çözme becerilerinin eğitime önemli katkılar sağlayacağını belirtti.