ÖZEL SANKO ORTAOKULU 7. SINIF ÖĞRENCİLERİ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KENDİ HAZIRLADIKLARI SUNUM VE ETKİNLİKLER İLE AKTİF ÖĞRENME SÜRECİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Öğrencilerimize, öğrenme sürecinin çeşitli yönleriyle ilgili fırsatlar sağlanarak zihinsel yeteneklerini kullanma ve bunu aktif hale getirme becerisi üzerine bir deneyim yaşatıldı. Hazırlandıkları bir konuyla ilgili farklı sunum tekniklerini kullanan öğrencilerimiz aynı zamanda eğitici oyun ve etkinliklerle bu süreci zenginleştirerek daha eğlenceli hale getirdiler. Böylece aktif öğrenme sayesinde öğrencilerimiz bir süreci planlamayı, uygulayabilmeyi, sunum yapabilmeyi ve ifade becerilerinin insanlar üzerinde nasıl etkili olduğunu görerek pek çok alanda kazanım elde ettiler.