LİSE 11. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ BİYOLOJİ LABORATUVARINDA GÖZÜN YAPISINI İNCELEDİ

11. sınıf öğrencilerimiz biyoloji dersi kapsamında görme organımız olan gözün yapısını biyoloji laboratuvarında göz diseksiyonu yaparak incelediler. Öğrencilerimiz, gözün üç tabakasını dıştan içe doğru gözlemlediler. Korneayı, ardından damar tabakayı ve bu tabakada yer alan yapıları gözlemlediler. Mercek kısmını çıkararak yazılar üzerinde net görme deneyi yaptılar. Ağ tabaka kısmında ise, kör noktadan çıkan optik sinirleri ve görüntünün oluştuğu sarı lekeyi gözlemlediler.
Öğrencilerimiz, bu deneylerle biyoloji dersinin teorik bilgilerini laboratuvar ortamında yaşayarak öğrenmenin keyfini çıkardılar.